RSS The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – technology

  • มมสจับมือสิงห์ ลุยหลักสูตรตอบโจทย์ Thailand 4.0
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จับมือ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด ผลิตวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเมคาทรอนิกส์ และสาขาเมคาทรอนิกส์ นับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศ ที่มหาวิทยาลัยของรัฐบาล ทำหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0