RSS The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – technology

  • ‘คิดส์อัพ’ แอพฯรับลูกไม่ต้องรอ
    “คิดส์อัพ” (Kids Up) แอพพลิเคชั่นแก้ปัญหาจราจรในและหน้าโรงเรียน ช่วยให้ผู้ปกครองไปรับนักเรียนโดยไม่มีการจอดรถรอ ตั้งเป้าปีแรกใช้งานในโรงเรียน 100 แห่งย่านรถติดในกรุงเทพฯ อนาคตมุ่งขยายสู่หัวเมืองและต่างประเทศที่เผชิญปัญหาการจราจรเหมือนไทย