RSS The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – technology

  • ไลน์แมนยึดเบอร์1บริการสั่งอาหาร
    "ไลน์" เปิดความสำเร็จ 2 ปี “ไลน์แมน” ในตลาดไทย ผู้ใช้งานพุ่งกว่า 1 ล้านคนต่อเดือน ยอดสั่งซื้อเติบโตกว่า 489% เดินหน้าลงทุนพัฒนาบริการ ขยายฐานผู้ใช้ ดันเป็นแพลตฟอร์ม ’โอทูโอ’ เชื่อมผู้ใช้ไลน์ 42 ล้านคนในประเทศไทย
  • วิจัยกินได้ ยกระดับรายได้
    “วิจัยกินได้” กรอบแนวคิดการทำวิจัยใหม่ มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของคนส่วนใหญ่ในประเทศ พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดีมากขึ้น