ทรู โทรฟรีในเครือข่าย

ทรู โทรฟรีในเครือข่าย

แพ็กเกจเสริมทรู โทรฟรีในเครือข่าย  ไม่อั้น 24 ชม. ราคาเบาๆ                                  ทรู โทรฟรีในเครือข่าย

ค่าบริการ อายุการใช้งาน รับสิทธิโทรในเครือข่าย สมัคร
13 บาท 1 วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
นานสูงสุด  24 ชม.
กด  *900*9904*17331647# icon_tell2
50 บาท 4 วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
นานสูงสุด  24 ชม.
กด  *900*9905*17331647# icon_tell2
85 บาท 7 วัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
นานสูงสุด  24 ชม.
กด  *900*9906*17331647# icon_tell2

 หมายเหตุ ทรู โทรฟรีในเครือข่าย 24 ชม. กด  *900*9904*17331647# โทรออก

  • สิทธิ ทรู โทรฟรีในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช  ให้หมายรวมถึง  การโทรไปยังเลขหมายที่อยู่ในเครือข่ายทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดหรือของบริษัท  เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และเครือข่ายทรู มูฟ ของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด
  • การใช้สิทธิพิเศษแพ็กเกจเสริมโทรไม่อั้นในเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในแต่ละครั้งสามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุด 60 นาทีต่อครั้งเท่านั้น  หาโทรเกินจะคิดค่าบริการ  ตั้งแต่ นาทีที่ 61 เป็นต้นไป  ในอัตรานาทีละ 75 สตางค์  เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที  กรณีไม่ถึง 60 นาที แล้วลูกค้าวางสาย แล้วโทรใหม่  ระบบจะเริ่มต้นนับโทรฟรีให้ใหม่
  • กรณีโทรนอกเครือข่าย หรือโทรในเครือข่ายทรูมูฟเอช นอกช่วงเวลาเหมาจ่าย จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลัก ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้อยู่ในขณะนั้น
  • ระยะเวลาการใช้งานโปรโมชันส์ ทรู โทรฟรีในเครือข่าย จะสิ้นสุดโดยอัติโนมัติเวลา 23.59 น.  หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งาน ทรู โทรฟรีในเครือข่าย ต่อต้องทำการสมัครใหม่

 

บริการอื่นๆ จากทรู