AIS Bookstore

AIS Bookstore

AIS Bookstore Buffet*แบบไม่มี Free Trial

AIS Bookstore Buffet แบบรายเดือนต่อเนื่อง   ค่าบริการ              วิธีการสมัคร USSD

Unlimited Premium Package ราคา 279 บาท/เดือน

(อ่านแมกกาซีนไม่อั้น พร้อมอ่านหนังสือพิมพ์หัวชั้นนำ)
279 บ./เดือน *232*10*285274# โทรออก

Unlimited Magazine Package ราคา 179 บาท/เดือน

(อ่านแมกกาซีนชั้นนำไม่อั้นกว่า 10,000 เล่ม)
179 บ./เดือน *232*20*285274# โทรออก

Unlimited Value Package ราคา 79 บาท/เดือน

(อ่านแมกกาซีนฉบับย้อนหลังทุกเล่มไม่อั้น)
79 บ./เดือน *232*30*285274# โทรออก

 

AIS Bookstore Buffet แบบรายปีอย่างจุใจ   ค่าบริการ              วิธีการสมัคร USSD

Unlimited Premium Package ราคา 2,790 บาท/ปี

(อ่านแมกกาซีนไม่อั้น พร้อมอ่านหนังสือพิมพ์หัวชั้นนำ)
2,790 บ./ปี *232*11*285274# โทรออก

Unlimited Magazine Package ราคา 1,790 บาท/ปี

(อ่านแมกกาซีนชั้นนำกว่า 100 หัวไม่อั้น)
1,790 บ./ปี *232*22*285274# โทรออก

Unlimited Value Package ราคา 790 บาท/ปี

(อ่านแมกกาซีนฉบับย้อนหลังทุกเล่มไม่อั้น)
790 บ./เดือน *232*33*285274# โทรออก